Dina personuppgifter i Huddingehallen

När du blir kund i Huddingehallen, behandlar vi dina personuppgifter. Då följer vi dataskyddsförordningen, GDPR. Här förklarar vi vad som gäller.

Integritetspolicy för Huddingehallen

På denna webbsida redogörs för hur vi på Huddingehallen behandlar våra kunders personuppgifter. Dokumentet är upprättat i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Huddingehallen värnar starkt om den personliga integriteten och kommer aldrig exempelvis att sälja vidare personuppgifter. Här nedan förklarar vi hur vi använder oss av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik person. Till exempel namn, foto, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för Huddingehallens personuppgiftsbehandling är Kultur- och fritidsnämnden inom Huddinge kommun organisationsnummer 212000-0068.

Data som vi behandlar

Primärt är våra kunder övervägande en privatperson. För att kunna hålla ordning på våra sålda träningskort och bokade träningspass med mera, är det en förutsättning att vi behandlar vissa personuppgifter. Vi registrerar namn, foto, postadress, e-postadress och personnummer. Vi samlar in uppgifter för att marknadsföra Huddingehallens tjänster till kunder. Vid marknadsföring ska det alltid finnas möjlighet godkänna fortsatta utskick från Huddingehallen.

Data som vi delar med andra företag

Vi delar inte dina personuppgifter med andra företag.

Dina rättigheter som registrerad hos oss

Du har alltid rätt att få ett så kallat registerutdrag, där vi specificerar vad vi använder dina personuppgifter till.

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att rätta dina personuppgifter om det är något som inte stämmer.

Dina rättigheter som registrerad hos Huddingehallen
Du har alltid rätt att:

  • få veta vilka personuppgifter vi behandlar,
  • få dina uppgifter rättade eller raderade personuppgifter. Vi vill tydliggöra att det inte är möjligt när vi exempelvis sparar uppgifter enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
  • i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter – Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Varför behandlar Huddingehallen personuppgifter?

Personuppgifter används bara då vi har fått uppgifterna från den person som avses, och används av Huddingehallen för bland annat följande ändamål:

  • för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med eventuellt avtal,

  • för att använda som kontakt vid fakturering,

  • för att hantera eventuella betalningsförsummelser,

  • för att följa tillämplig lagstiftning såsom lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Hur vi hanterar personnummer

Vi använder kundkontakters personnummer vid försäljning och hantering av träningskort och bokning av träning.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter som avser redovisning enligt lagen om kommunal bokföring. För övrigt så länge det är nödvändigt för att Huddingehallen ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad är cookies?

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

På huddinge.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar för dig som möjligt. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information.

När du skickar e-post, använder våra e-tjänster, beställer informationsmaterial eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt digitala formulär, lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig. 

Om du inte accepterar att cookies används, kan du stänga av cookies i din egen webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

När har Huddingehallen rätt att behandla dina personuppgifter?

Huddingehallen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av de avtal som träffats, om det har lämnats samtycke till behandlingen, eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Huddingehallen.

Huddingehallen kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifter används av Huddingehallen och Huddingehallens kontrakterade leverantörer.

Huddingehallen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Huddingehallen inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter, eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden.

Huddingehallen vidarebefordrar eller säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Överföring till tredje land

Huddingehallen överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Huddingehallen gör vid behov ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på vår webbsida (huddinge.se/huddingehallen).

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kontakt:

Huddingehallen
Huddinge Kommun
141 85 Huddinge
Sverige

E-post: infohuddingehallen@huddinge.se
Organisationsnummer: 2120068-0068

Uppdaterad 24 mars 2022

Var informationen till din hjälp?