Händer som pekar på en tredimensionell modell över ett tänkt framtida stadcentrum i Flemingsberg.

Inkluderande stadsutveckling i Flemingsberg

Flemingsberg är ett av Sveriges snabbast växande områden. Inom 30 år ska 50 000 arbeta här, 50 000 bo och 50 000 besöka Flemingsberg.

Utvecklingen kommer att ske under lång tid. Påverkan på platsen kommer att bli stor. Därför det är viktigt att de som bor och verkar i Flemingsberg idag känner delaktighet i och förståelse för det som händer nu och framöver.

Ambitionen är att Flemingsberg ska vara en öppen och tillgänglig stad där de boende och verkande är med och påverkar.

Projekt med stöd från Vinnova

Huddinge kommun, Södertörns högskola samt Fabege har blivit beviljade pengar från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Uppskattad projektlängd är 3 år med en total budget på 5 miljoner.