Projektmål

Målet är att är projektet ska ta fram en faktisk aktivitet som ska testas på platsen under projektets genomförande. Aktiviteten ska bygga på önskemål som fångats upp lokalt.

Karta med Flemingsbergs olika områden markerade.

Vi vill lära oss hur vi framöver kan arbeta med liknande insatser och aktiviteter under byggtiden. Vi vill också se hur olika aktiviteter kan skalas upp i större och mer permanenta lösningar.

Projektmål

  • Ökad kunskap om inkludering genom dialoger samt metod för genomförande av några konkreta aktiviteter.
  • Ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla under byggtiden samt inspel till vidare utveckling av platsen för att öka delaktigheten.

Uppdaterad 7 juni 2022

Var informationen till din hjälp?