Aktuellt

Här kan du löpande ta del av vad som händer i Vinnova-projektet.

Sammanställning av medborgardialoger

2022-09-13 Södertörns högskola har samlat in, genomlyst och analyserat de medborgardialoger som genomförts i Flemingsberg genom åren. Inom kort kommer vi att presentera resultatet här.

Lokala aktörer på plats

2022-09-06 Nu är vi igång i Flemingsberg med Vinnovaprojektet ”Social hållbarhet i den fysiska miljön-inkluderande och sammanhållen stadsmiljö” med inspiration från ”Make shift” i London.
Under 1,5- 2 år ska teamet kunna programmera det offentliga rummet med olika aktiviteter i det som framöver ska bli Flemingsbergs nya stadskärna.
Stor portion av driv, energi, idérikedom och entreprenörskraft redan vid andra träffen!
Framöver kommer teamet att involvera boende, föreningar och företag i olika aktiviteter.

Bild som visar lokala aktörer

Emma Rasmusson, Nesrin Koc, Esra Özgen, Stefan Karlsson, Fazile Unver, Pedro Lelo Hok, Victoria Escobar, Uros Aleksic samt Karin Lekberg

Sara och Ann-Christine berättar om Vinnovaprojektet

2022-05-05 Sara Ferlander, Södertörns högskola och Ann-Christine Rudström, Huddinge kommun berättar i P4 Stockholm om projektet Inkluderande stadsutveckling. Projektet har fått bidrag från Vinnova för att utveckla möjligheten för boende och verksamma att vara delaktiga i den stadsutveckling som redan påbörjats i Flemingsberg.

https://p4dela.sverigesradio.se/?id=26639

Uppdaterad 13 september 2022

Var informationen till din hjälp?