Aktuellt

Här kan du löpande ta del av vad som händer i Vinnova-projektet.

Flemingsberg Block Party

2023-06-08 Flemingsberg Block Party är en festival med fantastiska liveartister, konst, mat, filmer, debatter och mycket mer. En chans att känna pulsen i Flemingsberg och ta del av en spännande mix av uttryck och konstformer.

Den 15/6 kl. 14.00 invigs festivalen under Regulatorbron på stora scenen. Den lokala arbetsgruppen med unga vuxna inledningstalar och berättar om sin resa fram tills denna stund och vid sin sida har de sambaorkestern Rrriotsamba.

Festivalen är ett initiativ av Huddinge kommun, Södertörns högskola och oss på Fabege tillsammans med lokala eldsjälar, föreningar och festivalarrangörer. Du vill inte missa detta! Allt öppet för alla – fri entré till allt!

Flemingsberg Block Party (flemingsbergblockparty.se) 

Sammanställning av medborgardialoger

2022-09-13 Södertörns högskola har samlat in, genomlyst och analyserat de medborgardialoger som genomförts i Flemingsberg genom åren. 

Rapport Flemingsberg

Lokala aktörer på plats

2022-09-06 Nu är vi igång i Flemingsberg med Vinnovaprojektet ”Social hållbarhet i den fysiska miljön-inkluderande och sammanhållen stadsmiljö” med inspiration från ”Make shift” i London.
Under 1,5- 2 år ska teamet kunna programmera det offentliga rummet med olika aktiviteter i det som framöver ska bli Flemingsbergs nya stadskärna.
Stor portion av driv, energi, idérikedom och entreprenörskraft redan vid andra träffen!
Framöver kommer teamet att involvera boende, föreningar och företag i olika aktiviteter.

Bild som visar lokala aktörer

Emma Rasmusson, Nesrin Koc, Esra Özgen, Stefan Karlsson, Fazile Unver, Pedro Lelo Hok, Victoria Escobar, Uros Aleksic samt Karin Lekberg

Sara och Ann-Christine berättar om Vinnovaprojektet

2022-05-05 Sara Ferlander, Södertörns högskola och Ann-Christine Rudström, Huddinge kommun berättar i P4 Stockholm om projektet Inkluderande stadsutveckling. Projektet har fått bidrag från Vinnova för att utveckla möjligheten för boende och verksamma att vara delaktiga i den stadsutveckling som redan påbörjats i Flemingsberg.

Sara och Ann-Christine berättar

Uppdaterad 9 juni 2023

Var informationen till din hjälp?