Tre barn i yngre tonåren syns ovanifrån då de tittar ner på en ipad.

Källbrinksskolan

Källbrinksskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta, alldeles intill ett naturskönt område med skog och Källbrinks idrottsplats.

På Källbrinksskolan finns cirka 450 elever och 45 medarbetare. Verksamheten är indelad i arbetslag – Safir, Smaragd, Rubin, Diamant, Briljant och Ametist – som leds av tre biträdande rektorer. Skolan präglas av positiv elevsyn, relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. På skolan arbetar vi med fyra prioriterade områden: NPF-säkring, lärande, IKT och miljö. 

På Källbrinksskolan arbetar vi efter devisen:

  • att kunskap uppstår i möten mellan människor,
  • att elever som förstår syftet med skolarbetet blir motiverade och lyckas därigenom med sina studier,
  • att kunskap kan uttryckas på många olika sätt.

Detta innebär att vi på skolan arbetar mycket med att göra eleverna aktiva i varandras lärande, att alltid tydliggöra syftet med arbetsuppgifter och att hela tiden utveckla alternativa examinationsformer. 

 

Kontakta Källbrinksskolan