Trygghet och studiero

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Läs mer om Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.


Elevrådet

Vi har ett elevråd som består av representanter från alla klasser. På elevrådet diskuteras det som kommer upp på klassråden, det kan gälla alla möjliga olika saker, som till  rastverksamhet, skolmat, trygghet och vår fysiska och psykiska skolmiljö.


Uppdaterad 17 april 2019

Var informationen till din hjälp?