Om skolan

På Källbrinksskolan arbetar vi med fyra prioriterade områden: NPF-säkring, lärande, IKT och miljö.

Skolan präglas av positiv elevsyn, relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. 

Fasadbild av Källbrinkskolans vita fasad i solsken.

Uppdaterad 1 februari 2023

Var informationen till din hjälp?