Om skolan

På Källbrinksskolan arbetar vi med fyra prioriterade områden: NPF-säkring, lärande, IKT och miljö.

Skolan präglas av positiv elevsyn, relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. 

Uppdaterad 17 april 2019

Var informationen till din hjälp?