Rektorsbrev

   

Hej!

Jag hoppas att ni har haft en fin och frisk ledighet. Idag fick jag en liten känsla av att våren nalkas, det vita på marken hjälper till med att ge oss lite välbehövligt ljus.

 

Regeringen meddelade under torsdagen att man avser att besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. De nya föreskrifterna kommer vid beslut att börja gälla från och med måndag den 11 januari. Med anledning av detta har vi på Källbrink gjort en kartläggning för att utreda hur vi ytterligare kan anpassa undervisningen för att det ska vara möjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika trängsel.

 

Under förutsättning att regeringen fattar beslutet om förordningsändringen kommer det för oss på Källbrink, som har varit hårt drabbade av smitta och sjukdom under hela epidemin, innebära att vi kommer att arbeta med både när- och fjärrundervisning. Vår förhoppning är att detta ska bidra till att minska smittspridningen och skapa en tryggare arbetsmiljö för både elever och medarbetare.

 

Detta innebär att från och med tisdag nästa vecka, den 12 januari 2021, kommer vi att ha halvklasser i när- och fjärrundervisning. På Källbrink har vi halvklasser i ämnen som hemkunskap, NO och slöjd, och det är dessa grupper som kommer att gälla framöver. Grupperna har beteckningar som 7a1 och 7a2, 8b1 och 8b2, 9c1 och 9c2 och så vidare. Halva klasser kommer att arbeta på plats i skolan under en vecka, medan den andra halvan deltar i undervisningen via fjärrundervisning i Google Meet hemifrån. Veckan efter det byter vi. Om vi inte återkommer med någon förnyad information gäller ovanstående till och med vecka 8, det vill säga fram till sportlovet.

Eleverna vet själva vilka grupper de tillhör, och de följer sitt vanliga schema, oavsett om de har när- eller fjärrundervisning.

Som ni vet kan situationen i samhället förändras snabbt, vilket kan betyda nya restriktioner för skolorna. Om en sådan situation uppstår kommer jag att informera er så snabbt jag kan, för att ni ska ha korrekt information och kunna anpassa er efter den. Jag hoppas att möjligheten för oss i grundskolan att kunna öka avståndet och minska trängseln bidrar till en friskare vår för oss alla.

 

Vänligen

Elinor och alla medarbetare på Källbrink