Kästaskolan

Kästaskolan

Kästaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Huddinge.

Kästaskolan startade sin verksamhet  i augusti 2015. Idag är det en skola från F-klass till åk 6. Vi har även anpassad grundskola (tidigare grundsärskola). På skolan går idag cirka 320 barn. Skolgården är helt ny och mycket tilltalande för lek och andra aktiviteter.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Rektor har det övergripande ansvaret, medan biträdande rektor, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. 

Kontakt Kästaskolan