Arkitektskiss av det nya kommunhuset

Huddinges nya kommunhus

En kreativ, inkluderande och hållbar arbetsplats och mötesplats kommer snart att växa fram i centrala Huddinge, på Paradistorget 4. Målet är att huset ska stå på plats under 2027.

Här kan du du följa med i vad som händer just nu och vad det nya kommunhuset kommer att innebära for dig.