Det smarta kommunhuset

Huddinge nya kommunhus ska utformas för hälsa, låg klimatpåverkan och för att så gott som möjligt kunna återanvända material.

Flexibelt och digitalt

I spåren efter Corona-pandemin har vi samlat på oss många nyttiga erfarenheter och insikter. De arbetssätt vi idag använder kommer med största säkerhet att förändras med tiden, så när vi bygger det nya kommunhuset måste vi tänka särskilt på flexibilitet. Det nya kommunhuset ska kunna ställas om och anpassas både utifrån arbetssätt och antal medarbetare. På så sätt blir byggnaden både en smart mötesplats och en attraktiv arbetsplats anpassad för framtiden.

De ytor som inte används kan avgränsas och hyras ut till annan verksamhet, vilket sparar skattepengar för kommunen och för dig. Kommunhuset ska vara lätt att navigera i och ha tydliga flöden.

Naturligtvis kommer tekniken att bli en viktig del av framtidens arbetsplats. Kommunens lokaler ska därför vara väl utrustade för digitala lösningar.

Bra hälsa för besökare och medarbetare

Det nya kommunhuset ska ha en sund inomhusmiljö där hälsosamma materialval är en självklarhet när vi bygger nytt, bygger om och lägger till. Det ska kännas naturligt att ta trappan istället för hissen och lätt ta sig till gemensamma ytor. Detta skapar möjlighet till vardagsrörelse samtidigt som det möjliggör spontana möten.

Arbetsplatser ska vara utformade med tanke på kreativa och innovativa arbetssätt, samtidigt som de garanterar arbetsro och bra ergonomi.

Miljötänk och återanvändning

Det nya kommunhuset ska utformas för ett så kallat cirkulärt materialbruk, där man väljer att återanvända och återvinna gamla resurser och material innan man använder helt nya. Det ska också vara enkelt att montera ned och byta ut saker när det blir dags. Huset ska uppmuntra oss som jobbar och vistas i det till att tänka efter, vara miljömedvetna och ekonomiska.

Hållbart byggande

Även när kommunhuset byggs finns hållbarheten med i tankarna under hela processen. Projektet ska drivas med ett organiserat och engagerat hållbarhetsarbete. För att det ska uppnås krävs att alla inblandade aktörer har kompetens och aktivt arbetar för att nå hållbarhetsmålen i projektet.

Så bygger vi nya kommunhuset

Uppdaterad 22 februari 2022

Var informationen till din hjälp?