En del av centrum

Det nya kommunhuset ska bli en positiv närvaro i Huddinge centrum - en knutpunkt som invånare naturligt söker sig till för service, stöd och gemenskap.

Det ska vara enkelt att ta sig till kommunhuset till fots, med cykel och
med kollektivtrafik – för både medarbetare och invånare. Byggnaden
ska därför erbjuda saker som cykelparkering, omklädningsrum med mera.

Området runt kommunhuset ska vara grön och välkomnande och utformas för att bidra till ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det ska finnas möjlighet till både arbete, vistelse och pausytor utomhus, gärna i anslutning till samlingsytor, möteslounger och personalrum.

De yttre miljöerna ska synas bra inifrån byggnaden och skapa ro och välmående, samt minska stress, hos de som vistas inomhus.

Vy från Paradisgatan
Vy från Paradisgatan
Vy från Sjödalstorget
Vy från Sjödalstorget

Uppdaterad 22 februari 2022

Var informationen till din hjälp?