Om skolan

Kräpplaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger nära Stuvsta torg.

Skolan ingår i Kungsklippeskolans rektorsområde. Vi vill att våra skolor skall vara den ”lilla skolan” där små och stora trivs och arbetar tillsammans mot målen.

Här finns intresserade och engagerade elever och välutbildade, erfarna pedagoger och medarbetare. Detta bidrar till en god studiemiljö med strävansmålen i fokus.

Eleverna erbjuds utmanande arbetsuppgifter där de får möjlighet att analysera och reflektera. Förmågan att kommunicera tycker vi är viktig att utveckla, därför prioriterar vi läsning på våra skolor. Vi läser skönlitteratur flitigt för att våra elever ska utvecklas till goda läsare och för att skapa ett livslångt intresse för läsning och lärande.

Vid flera tillfällen under läsåret genomförs aktiviteter där eleverna får lära känna varandra och samarbeta med elever från andra klasser. För att förebygga och upptäcka utanförskap arbetar vi med värderingsövningar.

Vi har kreativa elever och personal. Det syns i olika utställningar på våra väggar till exempel med fina konstverk från bildundervisningen, men även av olika klassers temaarbeten.

En trygg skola är en förutsättning för goda studieresultat.

Uppdaterad 7 december 2018

Var informationen till din hjälp?