Påverkanskampanjer och desinformation

På den här sidan hittar du information om påverkanskampanjer och desinformation. Vi har sammanställt tips på hur du identifierar påverkanskampanjer och på så sätt undviker att bli lurad av främmande makt.

Kampanj hela april 

Under april kommer Huddinge kommun gå ut med en informationskampanj – om desinformation. Syftet är att få fler Huddingebor källkritiska och öka förståelsen för att det finns stater och individer som vill Sverige och Huddinge illa, och som mycket målmedvetet driver desinformations- och påverkanskampanjer mot oss.

Vad är desinformation?

Desinformation är berättelser som är förvrängda eller falska. De är tagna ur sitt sammanhang för att vilseleda, polarisera och splittra samhället. Berättelserna riktar in sig på våra känslor med målet att väcka oro, rädsla och ilska.

Så här kan desinformation se ut 

Främmande makt presenterar gärna sann information i ett nytt sammanhang eller fokuserar ensidigt på vissa delar. På så sätt kan en fråga, händelse eller en person beskrivas på ett vilseledande sätt, och detta påverkar självklart människors åsikter, handlingar och beslut.

"Slarva inte bort en bra kris"

Kriser uppstår alltid, och orsaken kan vara en plötslig händelse eller ett långsammare skeende som plötsligt får ett snabbt förlopp. Krisen kan bero på en naturkatastrof, en olycka eller vara skapad av människor.

Men oavsett vad krisen beror på är den ett gyllene tillfälle för den som vill sprida desinformation och påverka samhället och för samhällsdebatten åt ett visst håll.

När en kris uppstår sätts samhället i gungning, och det blir lättare för desinformationen att få fäste och spridas. En kris kan användas och underblåsas  av främmande makt för att uppnå sitt syfte att söndra och härska.

Var extra vaksam vid en större eller mindre kris. Sök bekräftad information från säkra och vedertagna källor.

Sök korrekt och bekräftad information

Korrekt och bekräftad information gör det enklare för oss att fatta vettiga beslut.

Den senaste tiden har påverkanskampanjer och desinformation i Sverige och om Sverige ökat från en redan hög nivå. Det är viktigt att du som medborgare vet om detta och också vet hur en sådan kampanj kan se ut och hur du kan skydda dig. 

Detta görs för att söndra och härska - för att skapa splittring och få människor att sluta lita på varandra eller på samhället. Då är det enklare för dem som vill skada oss att få igenom det de vill.

Läs mer om hur du undviker att bli lurad (bliintelurad.se)

Fyra knep för hur du undviker att bli lurad

1. Se upp - och håll huvudet kallt

Var vaksam på information, bilder eller annat som upprör, skrämmer och skapar starka känslor. Det är vanligt att främmande makt arbetar för att påverka dig just så - genom att spela på dina känslor.

2. Tänk efter - vem gillar att du delar?

Bli inte en del i spridningen av desinformation, vilseledande information och propaganda. Tänk efter innan du delar vidare information till vänner eller genom sociala medier.

Främmande makter använder sig av återkommande berättelser (narrativ) om Sverige. De vill att vi i Sverige ska bli rädda, ställas mot varandra och uppleva att Sverige är ett dåligt land att leva i.

Ett polariserat Sverige är mer sårbart. 

3. Kolla källan - vem påstår detta?

Lär dig hur digitala plattformar är uppbyggda och var källkritisk. I en tid då algoritmer styr våra flöden av information är det lätt att dras med i ett drev – men kom ihåg att ta ett steg tillbaka och dubbelkolla informationen.

4. Sök bekräftad och trovärdig information

Lyssna på myndigheternas information, håll dig uppdaterad. Det gäller särskilt när det skett något som skapar starka känslor

Bra begrepp att känna till

Har du koll på begreppen och vet du hur de används för att vilseleda?

Främmande makt: Andra länder eller grupper i andra länder (kallas ofta yttre hotaktörer) som kan ha för avsikt att skada Sverige och svenska intressen. 

Misinformation: Falsk information som inte nödvändigtvis har skapats för att orsaka skada. Det kan handla om missförstånd, eller att någon läser en artikel på nätet, tror att det är fakta – och delar för att informera sina vänner, utan att vara medveten om att det som delas är falskt.

Propaganda: Budskap som sprids i syfte att påverka individers eller organisationers attityder och handlande till förmån för avsändaren. Propaganda bygger ofta på desinformation och vilseledning och är också ett vapen som används i krig. 

Bottar: En bot (från ordet ”robot”) är ett datorprogram som automatiskt utför uppgifter, till exempel att sprida viss typ av information på sociala medier. 

Polarisering kombinerar olika påverkansktekninker för att förstärka extrema positioner i samma fråga. Ofta används troll och bottar för att elda på extrema åsikter. På detta sätt vill främmande makt ställa grupper emot varandra. Genom att splittra samhället ger de sig själva fördelar.

Läs mer om begreppen och hur de används (bliintelurad.se)

Uppdaterad 5 april 2024