Vårt trygghets- och säkerhetsarbete

Till följd av den höjda terrorhotnivån har Huddinge kommun antagit en ny kommunövergripande inriktning för ökad trygghet och säkerhet.

Säkerhetspolischefen beslutade den 17 augusti att höja terrorhotnivån från ett förhöjt hot (nivå 3) till ett högt hot (nivå 4).

Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv.

Höjning av terrorhotnivån till högt hot, Säkerhetspolisens webbplats

Frågor och svar om det höjda terrorhotnivån, Polisens webbplats
Informationen finns översatt till engelska och arabiska.

Så här jobbar Huddinge kommun

I och med detta har Huddinge kommun antagit  en ny kommunövergripande inriktning, som i korthet går ut på att:

  • Huddinge kommun fortsätter det dagliga arbetet i det ordinarie välfärdsuppdraget för att skapa trygghet för Huddingeborna.
  • Kommunens förstärkta ledningsorganisation arbetar fortsatt med att se över redan planerade insatser inom säkerhets- och trygghetsområdet, och planerar för hur Huddinge ska arbeta på kort och lång sikt.
  • Vi fokuserar på läget lokalt i Huddinge, men deltar aktivt i det fördjupade samarbetet med andra aktörer inom regionen, som till exempel polis, räddningstjänst och Länsstyrelsen Stockholms Län.
  • Huddinge kommun har en bra grund för krisarbetet, och fortsätter att bygga på den. Vi arbetar också med att ta fram en särskild åtgärdsplan för förstärkt samordning inom kommunens verksamheter.
  • Invånare och medarbetare ska ha tillgång till korrekt information.
  • Verksamheterna anpassas löpande efter aktuell lokal hotbild för att säkerställa vår uthållighet.

Så här bör du agera

Polisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

Om källkritik, Krisinformations webbplats
Informationen finns översatt till nio olika språk​.

För dig som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Lilla krisinfos webbplats

Stöd vid oro, Krisinformations webbplats

Uppdaterad 25 augusti 2023