Krisberedskap

Vid en krissituation har samhället ansvar för att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner men även du som enskild individ har ett ansvar för din egen hemberedskap.

Kanaler för information

Vid allvarliga händelser och störningar i samhällsfunktioner finns i förväg utpekade informationskanaler.

Hemberedskap

Du som enskild individ har också ett ansvar att förbereda dig själv genom att ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme upp till en vecka.

Samhällets och kommunens krisberedskap

Flera aktörer i samhället är ansvariga och delaktiga för samhällets krisberedskap på olika nivåer inom ett nationellt krishanteringssystem.

Uppdaterad 22 februari 2024