Om covid-19 och Kulturskolan

Vi på Kulturskolan Huddinge tar oron kring coronaviruset på allvar och följer löpande utvecklingen.

Kulturskolan och Huddinge kommun följer rekommendationerna kring covid-19 från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Vi har öppet. Om du känner sjukdomssymtom som exempelvis snuva, hosta eller feber, även om du bara känner dig lite sjuk, så är det är viktigt att du stannar hemma så att du inte smittar andra på vägen eller på Kulturskolan.

Om du har varit sjuk, ska du ha varit symtomfri i minst två dygn innan du kommer till Kulturskolan igen.

Mer information och frågor och svar finns samlade här: huddinge.se/coronaviruset/

Såhär försöker Kulturskolan minska smittspridningen

Vi ber att all hämtning och lämning av barn och unga sker utanför Kulturskolans lokaler.

Föräldrar, syskon och kompisar ska inte vistas i våra lokaler under elevens aktivitet. Våra lokaler är trånga och tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra smittspridningen. Tack för hjälpen! 

Inställd ensemble- och orkesterundervisning under VT

Med anledning av coronaviruset har Kulturskolan beslutat att all ensemble- och orkesterundervisning är inställd resten av vårterminen.  

Hur situationen med covid-19 utvecklar sig, kan komma att påverka undervisningen även under hösten på Kulturskolan. Vi kan till exempel behöva hålla fler kurser på distans.

Svar om avgifter i Kulturskolan Huddinge kopplat till Covid19.

Frågor kopplade till reguljär avgift:

Det har inkommit frågor om hur Kulturskolan hanterar den rådande situationen i relation till avgiftsbelagd frivillig verksamhet.

Har elev eller vårdnadshavare bokat en plats hos oss och godkänt våra villkor så kommer full avgift att debiteras. Vår verksamhet håller öppet som vanligt och i vissa fall erbjuds digitala lösningar till dem som inte kan komma till oss.

Frågor som rör inställda lektioner när lärare är sjuka:

Kulturskolan gör sitt yttersta i arbetet med att få lärarvikarier på plats vid upprepad sjukfrånvaro. Det är tyvärr inte alltid som det är möjligt att få tag i en vikarie. Våra verksamhetsavgifter beslutas av Kommunfullmäktige (Huddinge kommuns författningssamling – HKF 8118, Avgifter för kulturskolan). Kulturskolan har gjort bedömningen att inte minska avgifterna för Kulturskolans verksamhet med anledning av det personalbortfall som Covid19 har medfört. Lektioner som ställs in kan istället erbjudas vid senare tillfällen.

Uppdaterad 9 juni 2020

Var informationen till din hjälp?