Om covid-19 och Kulturskolan

Vi på Kulturskolan Huddinge tar oron kring coronaviruset på allvar och följer löpande utvecklingen.

Ändringar i och med skärpta råd

Med anledning av de skärpta allmänna råden som gäller för hela Stockholms län, har Kulturskolan behövt ta vissa beslut. Detta gäller från och med 23 november, till terminens slut:

  • Musikundervisning går över till digital undervisning.
  • All ensemble- och orkesterundervisning ställs in resten av terminen.  
  • Dans, teater och musikal fortsätter i lokalerna, då den undervisningen hålls i stora lokaler med god ventilation och bra möjlighet att hålla avståndet.
  • Öppen Kulturskola i Vårby och Glömsta fortsätter med de anpassningar som redan gjorts.

Allmänt om Kulturskolan och covid-19

Kulturskolan och Huddinge kommun följer rekommendationerna kring covid-19 från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Om du känner sjukdomssymtom som exempelvis snuva, hosta eller feber, även om du bara känner dig lite sjuk, så är det är viktigt att du stannar hemma så att du inte smittar andra på vägen eller på Kulturskolan.

Som vanligt är det viktigt är du att alltid tvättar händer före och efter din lektion och håller avstånd till din lärare och dina kulturskolekamrater. 

Om du har varit sjuk, ska du ha varit symtomfri i minst två dygn innan du kommer till Kulturskolan igen.

Mer allmän information samt frågor och svar om covid-19 finns samlade här: huddinge.se/coronaviruset/

Såhär försöker Kulturskolan minska smittspridningen

Vi ber att all hämtning och lämning av barn och unga sker utanför Kulturskolans lokaler. OBS! Undantag kan göras för yngre barn som behöver stöd. Hör med din lärare vad som gäller. 

Föräldrar, syskon och kompisar ska inte vistas i våra lokaler under elevens aktivitet. Våra lokaler är trånga och tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra smittspridningen. Tack för hjälpen! 

Frågor och svar om Kulturskolans avgifter, under covid-19:

Frågor kopplade till reguljär avgift:

Det har inkommit frågor om hur Kulturskolan hanterar den rådande situationen i relation till avgiftsbelagd frivillig verksamhet.

Har elev eller vårdnadshavare bokat en plats hos oss och godkänt våra villkor, kommer full avgift att debiteras. I vissa fall erbjuds digitala lösningar för dem som inte kan komma till oss.

Svar på frågor som rör inställda lektioner när lärare är sjuka:

  • Kulturskolan gör sitt yttersta i arbetet med att få lärarvikarier på plats vid upprepad sjukfrånvaro. Det är tyvärr inte alltid som det är möjligt att få tag i en vikarie.
  • Våra verksamhetsavgifter beslutas av Kommunfullmäktige (Huddinge kommuns författningssamling – HKF 8118, Avgifter för kulturskolan).
  • Kulturskolan har gjort bedömningen att inte minska avgifterna för Kulturskolans verksamhet med anledning av det personalbortfall som Covid19 har medfört.

Uppdaterad 22 december 2020

Var informationen till din hjälp?