Priser och villkor

Kulturskolans avgifter och rabatter

Termsinavgift från 5 år upp till 22 år: 1 000 kr per termin.
Kortkurser 10 tillfällen: 800 kr per termin.
Barn- och ungdomskör: 500 kr per termin.
Endast ensemble, orkester, körensemble: 1 000 kr per termin.

Syskonrabatt: Första syskonet får 25%, andra 50%, efterföljande 75% rabatt.

Betalning

Ensemble/körensemble/orkester ingår på köpet för dig som redan går på en ämneskurs. Då dras din rabatt av automatiskt när du checkar ut ditt köp. Samma sak gäller för syskonrabatter.

Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner betalning. Betalning sker via faktura (betalkort/Swish planeras införas under 2020/2021). Fakturan ska betalas innan förfallodatum, kommunens policy är alltid inom 30 dagar. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen (1974:182).  

Normalt skickas fakturorna ut april eller maj för våren och oktober eller november för hösten.
OBS! En obetald faktura gäller inte som avbokning.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. 

Ångerrätt 

Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din första lektion.

Meddela kulturskolan via e-post till kulturskolan@huddinge.se I ditt meddelande till oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig samt elevens namn, födelsedatum och kurs. 

Att endast meddela en lärare är inte tillräckligt för att du ska ha rätt att avboka din kursplats.

Att synas på bild eller film

Om du tillåter att du själv, som myndig elev, eller att du som vårdnadshavare säger JA till att ett barn får synas på bild/film godkänner du också att kulturskolan får publicera bild, ljud och film på sina egna webbplattformer.

Dessa plattformar är Facebook, Instagram, kommunens hemsida men även i tryckt format som affischer eller flyers. Du kan när som helst återta ditt medgivande via inställningar i ditt konto.

Sjukdom eller skada 

Vid sjukdom eller skada kan platsen sägas upp och avgiften återbetalas.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs 

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra dag för kursen och du inte längre kan delta. 

Kurser

Avgiften gäller per kurs, deltagare och termin. Terminsavgiften, som betalas per termin, återbetalas ej.

Kulturskolan erbjuder minst 26 lärarledda kurstillfällen, fördelat över två terminer. Normalt erbjuds 12 tillfällen under hösten och 14 tillfällen under våren.

Med kurstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar, konsertbesök eller liknande under överseende av en eller flera lärare.
För kortkurser erbjuds 10 tillfällen per terminen.

Kulturskolans undervisningsformer

Lektionslängden varierar beroende på ålder, kurs och gruppens storlek. Kulturskolan förbehåller sig rätten att ändra lektionens längd beroende på gruppens storlek och antal bokade elever. Avgiften 1 000 kr per kurs/termin är samma oavsett lektionslängd. Ensemble, orkester och kör ingår i avgiften.

 • Enskild undervisning i instrument och sång, 20 min
 • Mindre grupp, 30 min
 • Större grupp, 40 min
 • Ensemble/orkester, 40-90 min
 • Teatergrupp, 60-100 min
 • Dansgrupp, 30-90 min

Hyra av instrument

Fiol, cello, dragspel/accordeo och vissa blåsinstrument är möjliga att hyra av kulturskolan i mån av tillgänglighet. Det krävs att målsman skriver på en ansvarsförbindelse.

Avgiften som är på 300 kronor per instrument och termin är en bokningsavgift och återbetalas ej. Detta gäller även om ett eget instrument införskaffas under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till kulturskolan snarast efter man avslutat kursen.

Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick som vid utlämnandet, bortsett från normalt bruksslitage.

Vid eventuella skador uppkomna av oaktsamhet står hyrestagaren för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter hyrestagaren med det nominella värde som framgår av ansvarsförbindelsen. Värdet varierar mellan olika instrument.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än hyrestagaren.

OBS! Kulturskolans instrument är ej försäkrade genom kommunen.

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda alla instrument för uthyrning. Följande instrument behöver du själv införskaffa, eller på annat sätt ha tillgång till, för att kunna börja spela på kulturskolan: piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt, trumset, saz och darbuka.

Inställda lektioner

Lärarledda inställda lektioner meddelas via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på ”Min sida”. Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion p.g.a. sjukdom automatiskt ersätts med en vikarie. Däremot garanteras minst 26 lärarledda kurstillfällen under läsåret. (Läs mer under Våra kurser)

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar: kurskatalog, adminverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial.

Kulturskolan i Huddinge använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen samt för att administrera bokning, bekräftelse, betalning av och information om kurser.

Samtliga elever samt en målsman för eleven måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta för att kunna boka, betala samt få löpande information som berör de kurser som eleven deltar i.

När du registrerar och bokar en kurs godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Kulturskolans lärare använder StudyAlong för att dels kommunicera och informera såväl elever som föräldrar om undervisningen samt för att dela noter, texter och musik med sina elever på ett lagligt sätt.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum; samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.
OBS! samtliga inlägg som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mail och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Personuppgiftspolicy 

När du registrerar konto hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Du har enligt Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. 

Cookies 

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support. 

GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR).  Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: 

 • Namn

 • Personnummer

 • E-postadress

 • Adress

 • Telefonnummer

 • IP-adress

Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan om plats vid kulturskolan. 

Dina adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till kulturskolan. Om du inte registrerar dina uppgifter kommer vi inte kunna behandla din ansökan till Kulturskolan.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Huddinge kommun hanterar dina personuppgifter på: www.huddinge.se/gdpr 

 

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Kulturskolan för manuell registrering.

 

Kontakta Kulturskolan

Telefon: 08-535 375 00

Mejl: kulturskolan@huddinge.se 

Uppdaterad 23 januari 2020

Var informationen till din hjälp?