Fasadbild av Kvarnbergaskolan.

Kvarnbergsskolan

Kvarnbergsskolan är en kommunal grundskola i centrala Huddinge med årskurserna 7-9

Kvarnbergsskolan är en attraktiv skola med fantastiska elever, kompetent personal och välutrustade och renoverade lokaler. Eleverna har lektioner i ämnessalar med ämneslärare och där behov finns använder vi oss av halvklasser. Alla elever har en chromebook för att förstärka lärandet, men vi använder även traditionella läromedel.

Vårt arbetssätt präglas av en vilja att göra saker tillsammans och en nyfikenhet kring att lära nytt. Vi har ett tätt samarbete mellan elevråd, elevhälsa, personal och ledning. Andelen legitimerade pedagoger är hög och vi besöker varandras lektioner för att utveckla oss.

Nyheter Kvarnbergsskolan

Se fler nyheter

Om Kvarnbergsskolan