Kvarnbergsskolan

Kvarnbergsskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i centrala Huddinge.

Kvarnbergsskolan är en attraktiv skola med fantastiska elever och kompetent personal. Vi har välutrustade nyrenoverade lokaler och eleverna har lektioner i ämnessalar med ämneslärare. Alla elever har en chromebook för att förstärka lärandet men har även traditionella läromedel. Vi använder det läromedel och undervisningsmetod som lämpar sig bäst för uppgiften.

Vårt arbetssätt präglas av en vilja att göra saker tillsammans och en nyfikenhet kring att lära nytt. Vi har ett tätt samarbete mellan elevråd, elevhälsa, personal och ledning. Andelen legitimerade pedagoger är väldigt hög och vi besöker och filmar varandras lektioner för att utveckla oss. Vi använder oss även av halvklasser eller dubbla lärare på många lektioner.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Om Kvarnbergsskolan