Elevhälsa

Det finns ett starkt samband mellan en elevs skolresultat och hälsa. Det har visat sig att den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa är att klara skolan. Hur eleverna mår är hela skolans angelägenhet. Elevens känsla av trygghet och trivsel och en god relation med vuxna och andra elever är en förutsättning för goda studieresultat. Det viktigaste elevhälsoarbetet utförs av mentor och lärare i det dagliga arbetet. Till stöd för lärarna i sitt arbete med eleverna finns ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och skolledningen.

Elevhälsans medicinska insatser
Till skolsköterskan kan ditt barn gå med alla sorters problem, stora som små. Vi kan hjälpa till med mycket och annars kan vi hjälpa vidare till andra. Vi samarbetar med skolans övriga elevhälsa och med sjukvårdens olika verksamheter.

I årskurs 8 genomförs en hälsokontroll hos skolsköterskan av samtliga elever. Där ingår: Längd-, vikt- och synkontroll; samtal kring tobak, alkohol och narkotika; sex och samlevnad samt medicinsk studie- och yrkesvägledning. Om behov finns, får de också komma till skolläkaren.

Vi kan hjälpa till med enklare sjukvårdsarbete och olycksfall. Vi kan ge råd om vart man kan vända sig för mer omfattande eller reguljär sjukvård. Vi kan däremot inte erbjuda motsvarande sjukvård som vårdcentralen är till för.

Svenska skolbarn har idag helt andra hälsoproblem än tidigare. Vi möter ofta barn med huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter, trötthet, psykosomatiska symptom orsakade av olika stressande eller svåra livssituationer. Vi vill lyssna, förstå och hjälpa till att lösa de problem som kan ligga bakom.

Vart femte skolbarn idag har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som på något sätt påverkar skolsituationen. Vi bevakar dessa barns skolmiljö och försöker att tillsammans med elev, målsmän och lärare hitta en så positiv skolsituation som möjligt.

Skolläkare har läkarmottagning en till två gånger per månad på Kvarnbergsskolan. Tidsbeställning genom skolsköterskan.

Akutmedicin
Elev som har behov av akutmedicin – kontakta skolhälsovården och klassföreståndaren. Föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för att informera skolans personal. Skåp för förvaring av akutmedicin finns i personalrummet. Instruktion med elevfoto och aktuella telefonnummer ska finnas tillsammans med medicinen.

Bra länkar för råd och stöd

Kvarnbergsskolan

Gymnasievägen 6
141 38 Huddinge

Telefon: 08-535 307 00

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?