Elevråd

Elevrådet är till för dig och strävar efter att påverka för att göra din vardag bättre på olika sätt!

Äldre elever.

Vi på Kvarnbergsskolan har ett system där två personer från varje klass eller grupp (en grupp har endast en representant) får ställa upp som elevrådsrepresentanter. Representanterna delas upp i flera mindre grupper som vi kallar för råd, till exempel IT-råd, matråd och trivselråd. Dessa råd träffas varje måndag när de andra eleverna har klassråd. I elevrådet har klasserna möjligheten att framföra sin åsikt och en möjlighet att påverka vardagen i skolan.

Om en elev önskar en ändring så kan man ta upp förslaget med en av sin klass elevrådsrepresentanter eller under klassrådet.

Elevrådsstyrelsen

Vissa elevrådsrepresentanter ställer även upp för att vara med i Styrelsen. I styrelsen är det 1-2 elever från varje årskurs som arbetar för att verkställa det som elevrådets stora församling beslutar. Elevrådsstyrelsen har ett eget möte varje måndag och varannan onsdag. Där tar de upp viktiga punkter som angår skolan, som mat och skolmiljö. Om ett förslag eller ändring verkar bra tas det upp med det stora elevrådet för att verkställas.

Kvarnbergsskolan

Gymnasievägen 6
141 38 Huddinge

Telefon: 08-535 307 00

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?