Föräldrarådgivning

Till oss är föräldrar välkomna för att få råd och stöd kring t.ex föräldrarollen, barn, syskon och familjelivet. Tillsammans pratar vi om vad som kan bli bättre och vilket stöd som just er familj behöver.

Föräldrarådgivarna arbetar nära skolans elevhälsoteam och är samtidigt en del av förebyggande enheten inom socialtjänsten. Samtalen är kostnadsfria, inga personuppgifter registreras och ingen dokumentation förs. Vi har tystnadsplikt.

 

Uppdaterad 10 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?