Läxor och prov

Läxor kan ges i samtliga ämnen. Prov meddelas i god tid, minst en vecka i förväg. Högst 2 prov per vecka.  Alla prov, redovisningar och inlämningsuppgifter samt större läxor finns registrerade på skolans hemsida.

Läxförhör

Innebär ett kortare förhör, muntligt, skriftligt eller på annat sätt som inte varar mer än ca 15-20 minuter.

Kvarnbergsskolan

Gymnasievägen 6
141 38 Huddinge

Telefon: 08-535 307 00

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?