Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen på Kvarnbergsskolan sker i både vid och snäv bemärkelse. Genom ett tätt samarbete mellan pedagoger och vägledaren på skolan arbetar vi med att integrera vägledningen i de enskilda ämnena. Klassinformation, gruppvägledning och enskilda vägledningssamtal samt aktiva elever är väsentliga delar för att ge eleverna förutsättningar att genomföra väl underbyggda val.

Studie- och yrkesvägledaren besöker samtliga klasser kontinuerligt för att informera och/eller genomföra vägledningsövningar. Eleverna i årskurs 9 blir under höstterminen erbjudna ett enskilt vägledningssamtal. Möjlighet finns till ytterligare samtal och även elever i årskurs 7 och 8 är välkomna att boka in ett möte.

Eleverna i åk 9 har också tillgång till ett eget Google Classroom där skolans studie- och yrkesvägledare lägger ut information gällande gymnasievalet.

     – Information gällande gymnasievalet, klicka här

     – Viktiga datum gymnasievalet 2023, klicka här

     – Antagningspoäng 2022, klicka här

Information från Huddinge kommun gällande gymnasievalet.

 

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?