Om skolan

Kvarnbergsskolan är en attraktiv skola med fantastiska elever och kompetent personal. Vi har välutrustade, nyrenoverade lokaler och eleverna har lektioner i ämnessalar med ämneslärare. Alla elever har en Chromebook för att förstärka lärandet, men har även tillgång till traditionella läromedel.

Vi serverar frukost på morgonen innan skolan startar de flesta dagarna, vilket brukar bli en trevlig start. Vi har eget kök och väldigt uppskattad mat, där man kan välja bland två eller fler rätter med tillhörande salladsbord.  

Vårt arbetssätt präglas av en vilja att göra saker tillsammans och en nyfikenhet kring att lära nytt. Vi har ett tätt samarbete mellan elevråd, elevhälsa, personal och ledning. Andelen legitimerade lärare är mycket hög och vi använder oss också av halvklasser eller dubbla lärare på många lektioner.

Vi har en väl utvecklad elevhälsa med specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Det hjälper oss att utforma skolan så att vi direkt kan möta elevernas eventuella behov av stöd.

Kvarnbergsskolan

Gymnasievägen 6
141 38 Huddinge

Telefon: 08-535 307 00

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?