Skolbibliotek

Skolan har ett eget skolbibliotek där eleverna kan låna böcker med hjälp av skolans digitala utlåningssystem. I skolbiblioteket finns många olika typer av böcker för att alla elever ska hitta något som kan locka till läsning.

 

Uppdaterad 8 december 2023

Var informationen till din hjälp?