Lindskolans lilla rastgård.

Lindskolan

Lindskolan är en kommunövergripande anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9.

Skolan har klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt som genomlyser hela verksamheten. Elevernas bästa är alltid i fokus, vi är lågaffektiva, samspelta, prestigelösa, välkomnande och stöttande. Skolan har en hög bemanning för att kunna möta varje elevs individuella behov.