Om Lindskolan

Lindskolan kännetecknas av en tydlig struktur, där kommunikation står i centrum. Vi arbetar med konkreta material och använder oss av olika uttrycksmedel som till exempel musik, rim och ramsor, drama bild och tecken till tal.

Uppdaterad 24 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?