Om Lindskolan

Lindskolan kännetecknas av en tydlig struktur, där kommunikation står i centrum. Vi arbetar med konkreta material och använder oss av olika uttrycksmedel som till exempel musik, rim och ramsor, drama bild och tecken till tal.

Uppdaterad 9 februari 2024

Var informationen till din hjälp?