Synpunkter och klagomål

Så här fungerar klagomålshanteringen i Huddinge kommun:

  1. Börja med att prata direkt med mentor, klassföreståndare eller annan personal på skolan.

  2. Om problemet inte har löst sig efter att du pratat med mentor, klassföreståndare eller annan personal ska du prata med skolans rektor.

  3. Är du inte nöjd med hur skolan har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till grundskoleavdelningen på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Huddinge kommuns klagomålshantering

Uppdaterad 24 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?