Sommartorg

Sommartorgen är kul mötesplatser för sommarlediga barn och unga i Flemingsberg, Skogås och Vårby.

Glada flickor i solen.

Tid: 2-17 augusti klockan 13.00-16.00
Platser: Skogås centrum, Torget i Vårby Gård, Flemingsbergsparken
Till för: Barn och unga som är sommarlediga i Huddinge kommun

Sommartorgen byggs upp på torget vid Skogås centrum, på torget i Vårby Gård samt i Flemingsbergsparken i Flemingsberg. Dessa tre platser förvandlas till kreativa, kul mötesplatser för alla sommarlediga barn och ungdomar, ute i friska luften.

Olika aktiviteter erbjuds under öppettiderna varje vardag på Sommartorgen. Det är gratis att vara med. Kommunen har ledare på plats under öppettiderna.

Covid-19 och sommartorgen

Hur coronasituationen ser ut under sommaren kan påverka hur många deltagare som ryms på vissa av aktiviteterna. Det kan bli så ibland att inte alla som vill vara med får plats på samma aktivitet, samma dag.

Kommunens ledare på Sommartorgen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och bestämmer hur många som får vara med på varje aktivitet. De har rätt att sätta stopp ifall det börjar bli för trångt på någon extra populär aktivitet.

Uppdaterad 9 juni 2021

Var informationen till din hjälp?