Skolledning

Övergripande ansvar

Ansvar för fritidshemmet, grundsärskolan och lilla klassen

 

 

Ansvar  för lokalvård och service

Uppdaterad 1 november 2021

Var informationen till din hjälp?