Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam – EHT – där skolledare, skolsköterska, kurator, psykolog och speciallärare ingår. Skolläkaren kan ibland delta. Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Skolhälsovården följer varje barns hälsoutveckling och erbjuder alla elever regelbundna besök hos skolsköterskan under hela skoltiden. Vi strävar efter att stärka det friska hos varje barn.

 

Elevhälsan på Mörtviksskolan

 

 • Årkurs 1: Hälsobesök med kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund. Tid till skolläkare erbjuds vid behov. Inför detta besök får föräldrarna fylla i en hälsoblankett.
 • Årskurs 2: Kortare hälsosamtal samt kontroll av längd och vikt.
 • Årskurs 4: Längre hälsosamtal samt kontroll av längd, vikt och rygg. Tid till skolläkare erbjuds vid behov. Inför detta besök får föräldrarna fylla i en förnyad hälsoblankett. Elever fyller i en digital elevhälsoenkät.
 • Årskurs 5: Vaccination dos 1 mot HPV (humant papillomvirus) på höstterminen och dos 2 mot HPV på vårterminen
 • Årskurs 6: Kortare hälsosamtal samt kontroll av längd, vikt och rygg.

Tid till skolläkare erbjuds vid behov.

Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Utöver detta erbjuder vi även:

 • hälsorådgivning
 • stödsamtal
 • telefonrådgivning
 • hjälp med hänvisning till övrig sjukvård
 • besök hos skolläkare
 • enklare sjukvårdsinsatser

Vår skolsköterska deltar också i vårt arbete för trygghet. I Mörtviksskolan ska barn och elever inte utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Personal, elever och föräldrar ska gemensamt arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.

 

Uppdaterad 6 april 2023

Var informationen till din hjälp?