Fritidshem

Fritidshem

Plastskålar.

Mörtviksskolan har fritidshem som är knutna till arbetslagen, samt öppnings- och stängningsfritids där vi är tillsammans i början och slutet av dagen.

Skolans morgonfritids öppnar varje morgon klockan 06.30 uppe på Norrgårdens fritids, där man anmäler sig och sedan kan pyssla, rita och leka lugna lekar. Frukost serveras i matsalen klockan 07.10 och avslutas 07.30. Efter det är alla ute tills man klockan 07.45 följer med F-klassbarnen och ettorna. Alla andra barn går själva till sina klassrum.

Personalen på fritidshemmen samverkar med lärarna och följer barnen stora delar av dagen. Fritidshemmen har egna lokaler och en fin utemiljö som ger rika möjligheter till lek och rörelse, naturupplevelser och skapande arbete. På fritidshemmen utförs planerade aktiviteter så som bild och form, uteaktiviteter, rörelse och musik med mera. Det finns alltid utrymme för mycket lek och fritt skapande.

Alla barn ska känna trygghet på fritidshemmen, få utveckla sina förmågor och träna på samspel i grupp. Vi verkar för att alla barn ska vara delaktiga och ges inflytande i beslut som rör verksamheten.

Telefonnummer till fritids

Västergården

Skola och fritids för F-klass

Telefon: 08-535 349 28

Fritids för Lilla klassen

Telefon: 08-535 349 27

Skola och fritids för anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)

Telefon: 08-535 349 87

Stängningsfritids

Telefon: 08-535 349 28

 

Uppsägningstid från fritids

Det är en månads uppsägningstid från fritidshemmen.

Vill du säga upp din plats ska du anmäla detta skriftligt till skolan senast en månad innan barnet slutar. Om familjen flyttar till annan kommun får ni behålla platsen i Huddinge under högst två månader räknat från flyttdagen eller enligt överenskommelse med den nya hemkommunen.

Fritidsklubb

Vår öppa fritidsverksamhet, "fritidsklubb", för mellanstadiet heter Club4us.

Vi erbjuder olika aktiviteter i vår fritidsklubb, till exempel bordtennis, sällskapsspel, Tv-spel, musik- och hobbyverkstad. Vi har också tillgång till idrottshall och en bra utemiljö.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en trivsam och avkopplande miljö att vistas i efter skolan. Självklart serveras mellanmål varje dag och även lunch under loven från skolan.

På fritidsklubben ställer vi lite högre krav på barnets eget ansvar gällande tider och närvaro på klubben. Vi har inte möjlighet att alltid kontrollera om ditt barn kommit till oss. Är du osäker får du gärna ringa oss och fråga om ditt barn eller be ditt barn ringa dig när det kommit till oss. Många barn i den här åldern är inte här varje dag, de har ofta egna nycklar och andra aktiviteter. Det förekommer också att vårdnadshavare, under längre perioder, väljer att inte utnyttja sin plats. Det är inte heller något vi ifrågasätter eller har kontroll på.

Inför de längre loven (jullov och sommarlov) skickar vi ut en närvaroförfrågan till hemmen.

Fritidsklubbens öppettider:

Skoldagar: 13.30-17.00

Lovdagar: 8.00-17.00

Ansökan om plats

Mer information om hur du ansöker om plats.

Hur och när man börjar på fritidsklubben

Normalt börjar man på klubben i samband med skolstart i årskurs 4 om inget annat är överrenskommet. Har man inte sagt upp sin fritidshemsplats från årskurs 3 flyttas man automatiskt över till fritidsklubben. Man är alltså välkommen redan efter sin första skoldag.

Man kan gå i den öppna fritidshemsverksamheten till och med den termin man fyller 13 år, det vill säga till och med 30 juni eller till och med 31 december.

Uppdaterad 27 mars 2023

Var informationen till din hjälp?