Skolbibliotek

Biblioteket har ett mycket varierat utbud med 80 hyllmeter fyllda med mer än 6000 böcker och skolan satsar varje år på inköp av ungefär 150 nya böcker. Antalet lån per år brukar ligga runt 5000, alltså i snitt 12 böcker per elev.

Skolan uppmuntrar barnen att läsa

Många klasser har tyst läsning flera gånger i veckan och man kan då också passa på att gå ner och byta böcker. Varje vecka får bland annat skolans F-klasser komma på högläsning och får hjälp att låna. Till biblioteket går de flesta barnen för att låna och eftersom det oftast är öppet på rasterna kan de också sitta och läsa eller bara en "hänga" en stund.

Våra elever läser mycket och vi följer varje elevs läsutveckling från skolstart till årskurs 6. Vi satsar mer på individuell hjälp för dem som behöver det i enlighet med senaste forskning och erfarenheter från Reading Recovery-programmet på Nya Zeeland. Vi arbetar aktivt med läsförståelsen som är en väsentlig del i lärandet - oavsett om det gäller språk, matematik eller natur- och samhällsorientering.

 

Uppdaterad 2 november 2020

Var informationen till din hjälp?