Ta emot en feriepraktikant

Vill du företag eller verksamhet vara med och ge ungdomar den viktiga första kontakten med yrkeslivet? Ansök senast den 15 april.

Feriepraktiken är obemannad under vecka 30 på grund av semester

Vi behöver praktikplatser

I år söker vi, utöver kommunala verksamheter, även lokala företag  som vill erbjuda sommarjobb till ungdomar som är 15-17 år, bosatta i Huddinge kommun. 

Anmäl intresse att ta emot en feriepraktikant!

Ansökningsperioden 2022 för att ta emot en feriepraktikant är 14 februari - 15 april.

Praktikplatser behövs inom verksamheter som bland annat förskola, skola, parkförvaltning, kultur och idrott. Men även områden som till exempel service, livsmedel och detaljhandel.

Feriepraktikanten är i första hand på plats för att lära sig och tillföra verksamheten en extra resurs. Praktikanten ersätter inte ordinarie personal men ska under handledning delta i det dagliga arbetet och tilldelas uppgifter efter förmåga. Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsuppgifterna och arbetstiden är anpassade till målgruppen och att ungdomarna har arbetsuppgifter att utföra under hela sin feriepraktik.

Genom att anmäla ert företag så ger ni ungdomarna en värdefull erfarenhet, en möjlighet att tjäna pengar och kanske en ny idé om vad de vill göra i framtiden?

Vad innebär feriepraktik?

Varje år erbjuder Huddinge kommun feriepraktik under högst tre sommarveckor till ungdomar bosatta i kommunen. Feriepraktiken ger ungdomarna arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Feriepraktiken ger även arbetsgivare en möjlighet att skapa kontakter med ungdomar inför framtida rekryteringar.

Feriepraktikanten är i första hand på plats för att lära sig och tillföra verksamheten en extra resurs. Praktikanten ersätter inte ordinarie personal, men ska under handledning delta i det dagliga arbetet och får tilldelas uppgifter efter förmåga. Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsuppgifterna och arbetstiden är anpassade till målgruppen och att ungdomarna har arbetsuppgifter att utföra under hela sin feriepraktik.

Tidsramar

Ditt ansvar som arbetsgivare

Arbetstid och ersättning

Vem kan få feriepraktik?

Feriepraktiken är i första hand till för ungdomar som inte kan hitta något sommarjobb på egen hand och som inte har haft en feriepraktikplats tidigare.

År 2022 erbjuds feriepraktik till ungdomar födda 2005 och 2006 som är folkbokförda i Huddinge kommun vid ansökningstillfället. Asylsökande elever måste utöver det ha ett samordningsnummer och ett bevis på att de är undantagna från skyldigheten att ha arbetstillstånd, ett så kallat AT-UND.

Ungdomar som går i gymnasiesärskolan eller gymnasieungdomar i ett program inom den sociala insatsgruppen, SIG, är undantagna från ålderskriteriet.

Ungdomar med funktionsnedsättning

Vi behöver även arbetsplatser som kan ta emot ungdomar med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara ungdomar som är rullstolsburna, har ADHD eller Aspergers syndrom men som är självgående, kan praktisera varje dag och har möjlighet att delta i merparten av arbetsuppgifterna. Anpassningar på respektive praktikplats bör förstås göras i den mån det är möjligt efter varje praktikants behov. Ungdomar med funktionsnedsättning söker med förtur och matchas sedan med företagen.

Vid feriepraktik inom förskola, skola, fritidshem och idrottsföreningar

Ungdomar som praktiserar på förskola, grundskola eller i fritidsverksamhet måste kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta gäller även de ungdomar som ska jobba som ledare för barn hos en idrottsklubb.

Feriepraktikanterna är uppmanade att ta med sig detta utdrag till sina handledare första arbetsdagen. De får även information om att arbetsgivaren har rätt att neka dem att praktisera om de inte kan visa upp utdraget.

Kontakt

Koordinator för feriepraktik 
Cherié Gustavsson
08-535 303 27

Brevlåda 
feriepraktik@huddinge.se

Postadress 
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Feriepraktik
141 85 Huddinge

Uppdaterad 25 maj 2022

Var informationen till din hjälp?