Vi söker arbetsgivare till Ungdomsjobb 2023

Kan din arbetsplats tänka sig att ta emot en eller flera ungdomar som extra arbetskraft under några månader nu i höst?

Hösten 2023 erbjuder Huddinge kommun arbetslösa ungdomar som kan ha svårt att hitta ett arbete på egen hand en kortare anställning.

Vi söker därför arbetsplatser inom kommunens alla verksamheter som kan tänka sig att ta emot och handleda ungdomar i en eller flera månader.

Ungdomsjobbet är ett viktigt steg in i arbetslivet och en möjlighet för ungdomar att prova på ett arbete, visa sina förmågor, motiveras och utvecklas och samtidigt skaffa sig arbetslivserfarenhet och referenser.

Målgruppen är:

  • Ungdomar, oberoende av ålder eller födelseår, som har avslutat sin gymnasieutbildning under 2022 eller under 2023.
  • Ungdomar som har rätt till insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ansökningsperiod 2023

Ansökan om Ungdomsjobb 2023 är nu stängd, välkommen med din ansökan nästa år.

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna Koordinatorerna för ungdomsjobb.

Arbetstiden

Arbetstiden är 4–8 timmar om dagen i 1–4 månader.

Rekrytering och matchning

Ungdomsteamet på Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen håller i rekryteringen av ungdomarna och står via statliga bidrag för lönekostnaderna. Matchning av kandidater sker löpande.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Arbetstid och lön

Uppdaterad 29 september 2023

Var informationen till din hjälp?