Försäljning av tobaksvaror och vissa tobaksfria produkter

Du behöver tillstånd för att sälja cigaretter, snus eller andra produkter som innehåller tobak. Om du ska sälja tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter eller folköl behöver du anmäla det till kommunen.

Byter ni ägare i bolaget som har tillstånd för tobaksförsäljning ska det också anmälas.

Ansök om tillstånd eller anmäl försäljning

Ansök om försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl

Du som ska sälja tobaksvaror, folköl eller e-cigarretter behöver anmäla detta till kommunen innan försäljningen börjar. Det gäller även vid ett ägarbyte. 

I e-tjänsten för tobakstillstånd kan du

  • ansöka om nytt tillstånd för att sälja tobaksvaror
  • ändra i befintligt tillstånd 
  • lämna in ett uppdaterat egenkontrollprogram. 

Har du inte möjlighet att söka digitalt kan du använda blanketter.

Avgifter 2024

Ansökningsavgifter och tillsynsavgifter tas ut och faktureras.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, HKF 4250

Du behöver göra egenkontroll

Du behöver göra ett egenkontrollprogram, vilket betyder att du skriver ned vilka rutiner som gäller vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Förslag på egenkontrollprogram finns nedan.

Ansöker du om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska egenkontrollprogrammet bifogas till ansökan. Tillstånd för att sälja tobaksvara meddelas inte om egenkontrollprogrammet inte uppfyller kraven.

Anmäler du försäljning av e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter eller folköl ska egenkontrollprogrammet bifogas. För tobak och e-cigaretter finns en särskilt föreskrift på vad ett egenkontrollprogram ska innehålla.

Tillsyn av försäljningsställen

Vi för register över de ställen som säljer tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Vi kontrollerar att du följer de försäljningsregler som finns. Om du inte följer reglerna kan vi bland annat meddela förelägganden eller förbjuda försäljning.

Aktuella försäljningsställen 

I registret Försäljningsställen hittar du aktuella uppgifter på de som har ett särskilt tillstånd att sälja tobaksvaror, har anmält försäljning av e-cigaretter eller folköl. Här hittar du även försäljningsställen, förutom apotek, som säljer receptfria läkemedel i Huddinge kommun.  

Försäljningsställen av tobak, e-cigaretter, folköl med mera

Förenklad delgivning

När nämnden har fattat beslut i ditt ärende kan vi komma att använda förenklad delgivning. sker genom att beslutet som ska delges skickas till dig som är mottagare. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att beslutet har skickats. 

Förenklad delgivning

Dokument

Uppdaterad 5 mars 2024

Var informationen till din hjälp?