Starta livsmedelsverksamhet

Registrera livsmedelsverksamhet innan du startar

När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljötillsynsavdelningen senast 14 dagar innan verksamheten startar. Det är för att vi ska känna till verksamheten och kunna kontrollera hur den fungerar.

Om du redan har en verksamhet måste du registrera den på nytt om du byter bolag eller flyttar till annan lokal. 

Sanktionsavgifter kan utdelas om du inte registrerat företag

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att registrera din livsmedelsverksamhet innan du startar den. Det gäller också vid ägarbyte eller om du byter plats för befintlig verksamhet och om ditt livsmedelsföretag ändrar organisationsnummer.

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljötillsynsavdelningen eller utan att ha fått ett godkännande från Livsmedelsverket, när så krävs. Annars riskerar du att få betala en sanktionsavgift motsvarande en procent av ditt företags årsomsättning enligt regler från 1 januari 2019. Det framgår av livsmedelslagen (2006:804, 30 a §).

Livsmedelsverkets vägledning om sanktionsavgifter.

Exempel på livsmedelsanläggningar är:

 • restaurang,
 • livsmedelsbutik
 • internetbutik
 • kiosk
 • kafé
 • livsmedelstransportör
 • kök inom vård, skola och omsorg.

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad, se mer under rubriken Registrera livsmedelsverksamhet nedan.

Avgifter 2024

Miljötillsynsavdelningens kontroll av livsmedelsverksamhet finansieras helt av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut dessa avgifter. Men de får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

Bygglovs- och tillsynsnämndens taxa, HKF 4230 

Exempel på olika avgifter som du kan behöva betala
Beskrivning Avgift
Registrering av livsmedelsanläggning 2 646 kronor
Registrering av dricksvattenanläggning 2 646 kronor
Årlig kontrollavgift för regelbundna kontroller av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet du har och hur du sköter den. Exempel:
 1. Restaurang med tillagning från grunden 80–250 portioner per dag
 2. Mottagningskök för 25–80 portioner per dag 
1 764 kronor/timme


 

 

 1. 12 348 kronor (7 timmar)
 2. 3 528 kronor (2 timmar)
Avgift när vi hittar allvarliga brister vid ett besök och bedömer att en uppföljning måste göras. 1 764 kronor/timme

 

 

Årlig kontrollavgift om du är ansvarig för en dricksvattenanläggning.  Avgiften beror bland annat på vattnets kvalitet och mängden vatten som tas ur brunnen. 
Avgift för att kontrollera befogade klagomål och matförgiftningar. Extra avgift

Livsmedelsverkets vägledning

Animaliska livsmedel

Vill du starta en verksamhet med animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött eller fisk som du vill leverera till andra livsmedelsföretag ska du kontakta Livsmedelsverket.

Uppdaterad 26 februari 2024

Var informationen till din hjälp?