Starta livsmedelsverksamhet

Registrera livsmedelsverksamhet innan du startar

När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljötillsynsavdelningen senast 14 dagar innan verksamheten startar. Det är för att vi ska känna till verksamheten och kunna kontrollera hur den fungerar. Om du redan har en verksamhet måste du registrera den på nytt om du byter bolag eller flyttar till annan lokal. 

Sanktionsavgifter kan utdelas om du ej registrerat företag

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att registrera din livsmedelsverksamhet innan du startar den. Det gäller också vid ägarbyte eller om du byter plats för befintlig verksamhet och om ditt livsmedelsföretag ändrar organisationsnummer. Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljötillsynsavdelningen eller utan att ha fått ett godkännande från Livsmedelsverket, när så krävs. Annars riskerar du att få betala en sanktionsavgift motsvarande en procent av ditt företags årsomsättning enligt regler från 1 januari 2019. Det framgår av livsmedelslagen (2006:804, 30 a §).

Livsmedelsverkets vägledning om sanktionsavgifter.

Exempel på livsmedelsanläggningar är:

  • restaurang,
  • livsmedelsbutik
  • internetbutik
  • kiosk
  • kafé
  • livsmedelstransportör
  • kök inom vård, skola och omsorg.

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad, se mer under rubriken Registrera livsmedelsverksamhet nedan. 

Animaliska livsmedel

Vill du starta en verksamhet med animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött eller fisk som du vill leverera till andra livsmedelsföretag ska du kontakta Livsmedelsverket.

Uppdaterad 11 mars 2022

Var informationen till din hjälp?