Servering och försäljning av alkoholdrycker

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Du behöver ett tillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt evenemang som exempelvis en festival eller om du driver en restaurang.

  • Ett tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller till slutna sällskap.
  • Tillståndet kan gälla året runt, en viss period eller ett enstaka tillfälle.
  • Serveringstillstånd kan gälla för en eller flera av alkoholhaltiga drycker eller alkohollikanden preparat. 

Ansök om tillstånd eller anmäl ändringar

Ansök om serveringstillstånd

I e-tjänsten ansöker du om stadigvarande och tillfälligt alkoholtillstånd.

Du som har serveringstillstånd i kommunen kan ansöka om ändringar av serveringstillståndet i e-tjänsten och anmäla PBI, person med betydande inflytande.

Det går även bra att anmäla arrangemang för provsmakning och kryddning av spritdrycker. Via e-tjänsten kan du sedan enkelt följa handläggningen av ditt ärende.

Har du inte möjlighet att söka digitalt kan du använda blanketter. 

Avgifter 2024

Ansökningsavgifter och tillsynsavgifter tas ut för serveringstillstånd och faktureras.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, HKF 4250

Aktuella serveringstillstånd

I restaurangregistret hittar du aktuella uppgifter om de som har serveringstillstånd i Huddinge kommun.  

Restauranger med serveringstillstånd

Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering

I Huddinge kommun vill vi förena ett rikt restaurangliv med en ansvarsfull alkoholservering. Som ett led i detta arbete erbjuder kommunen alla verksamheter med serveringstillstånd i kommunen årligen en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ansvarsfull alkoholservering, utbildning

Förenklad delgivning vid beslut

När nämnden har fattat beslut i ditt ärende kan vi komma att använda förenklad delgivning. Det sker genom att beslutet som ska delges skickas till dig som är mottagare. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att beslutet har skickats. 

Förenklad delgivning

Tyck till om vår myndighetsutövning

Vi vill veta vad du tycker om vår myndighetsutövning när det gäller serveringstillstånd. Därför mäter vi hur nöjd du är med vårt bemötande och kompetens samt vår effektivitet.

Ett företag som vi anlitar kommer därför att kontakta dig och ställa några frågor, via e-post eller telefon. Alla tillståndshavare i kommunen blir kontaktade under året. Ditt svar är viktigt och kommer visa vilka insatser vi ska fokusera på för att höja kvaliteten i myndighetsutövningen.

Uppdaterad 10 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?