Miljötaxa

Om du har en verksamhet som kan innebära risker för hälsan eller miljön behöver du betala en avgift för kommunens tillsyn. Det gäller även dig som vill ansöka om en dispens eller vill anmäla en ändring. Kanske planerar du att borra för bergvärme eller göra en avloppsanläggning, detta bedöms enligt miljöbalken och avgiften regleras i miljötaxan.

Tillsynen betalas per timme eller årligen

Hur stor avgiften blir baseras på typen av verksamhet. Vissa verksamheter måste anmälas innan start. Då betalar du även en anmälningsavgift vilket är ett engångbelopp som varierar beroende på vad det är för typ av verksamhet.

Behövs mer tid för tillsyn kan även verksamheter med årlig avgift debiteras med timavgift, till exempel vid ett tillfälligt utsläpp eller vid ett klagomål.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, (HKF 4210)

 Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen (HKF4240)

Taxa för tillsyn inom marknadskontrollområdet (HKF 4272)

 Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (HKF 4230)

Frågor och svar om miljötaxan

Den totala avgiften beror på hur många timmar inspektören behöver lägga ned i arbetstid för ett ärende. Nedan finns svar på vanliga frågor som rör taxan. 

Om fakturan

Årsavgift

Övriga frågor

 

Uppdaterad 12 december 2023

Var informationen till din hjälp?