Starta badanläggning

Ska du starta en badanläggning i Huddinge kommun? Här finns information om vilka krav som ställs enligt miljöbalken.

Skyldighet att anmäla

Enligt miljöbalken har du skyldighet att skicka in en anmälan till bygglovs- och tillsynsnämnden, minst sex veckor innan verksamheten startar. Det gäller vid start av ny verksamhet, flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler och vid utökning av befintlig verksamhet med nya lokaler.

Du kan behöva skicka med uppgifter om badvatten eller ritningar tillsammans med din anmälan, men det beror på vad anmälan gäller. Ta kontakt med Miljötillsynsavdelningen innan du skickar din anmälan så hjälper vi dig att få den komplett från början. 

En anmälan görs via e-tjänst. På första sidan i e-tjänsten finns information om vilka uppgifter din anmälan ska innehålla.

Anmälan om bassängbad

Badanläggningar som omfattas av anmälningsplikt

Om badet är upplåtet till allmänheten eller har många badande omfattas det av anmälningsplikten. Detta gäller bland annat badhus, bassängbad i bostadsrättsföreningar, pooler på hotell och i tillfälliga boenden, plaskdammar, floating tankar och bubbelpooler. Bassängbadet omfattas av anmälningsplikten oavsett om den är utomhus eller inomhus.

Kontakta Miljötillsynsavdelningen om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikten. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Avgift

Huddinge kommun tar ut en avgift motsvarande tio tillsynstimmar för att handlägga din anmälan. Anmälningsavgiften motsvarar handläggningstiden för ett ärende. I handläggningen ingår att kontrollera inkomna uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva beslut. Kontakta Miljötillsynsavdelningen om du har frågor om avgiften.

Därefter betalar du årlig avgift för den återkommande tillsynen av verksamheten.

Mer om avgifter och miljötaxa

Miljöbalkens krav

Uppdaterad 13 januari 2023

Var informationen till din hjälp?