Miljöcertifiera ditt företag

En miljöcertifierad verksamhet innebär att det finns ett aktivt miljöarbete och att det är organiserat. Miljöcertifieringen minskar användning av resurser och innebär lägre kostnader för avfallshantering. Miljöarbetet ska systematiskt förbättras en internationell standard som kallas ISO 14001.

Läs mer om ISO 14001 hos Swedish standards institute 

Dokument för miljöcertifiering

Uppdaterad 14 december 2020

Var informationen till din hjälp?