Oljecistern

En oljecistern, även kallad oljetank, är en behållare för förvaring av olja och spillolja. Det omfattar även den olja som används för uppvärmning av bostadshus.

Anmälan om installation av cistern eller cistern som tagits ur bruk

Cisterner ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att cisternen och rörledningar är i gott skick och att det inte finns skador som innebär en ökad risk för miljöskada på grund av läckage. Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun har hand om tillsynen när det gäller hantering av brandfarlig vätska och spilloljor.

Anmäl installation av oljecistern

Uppdaterad 25 februari 2022

Var informationen till din hjälp?