Oljecistern

En oljecistern, även kallad oljetank, är en behållare för förvaring av olja och spillolja. Det omfattar även den olja som används för uppvärmning av bostadshus.

Anmälan om installation av cistern eller cistern som tagits ur bruk

Cisterner ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att cisternen och rörledningar är i gott skick och att det inte finns skador som innebär en ökad risk för miljöskada på grund av läckage. Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun har hand om tillsynen när det gäller hantering av brandfarlig vätska och spilloljor.

Anmäl installation av oljecistern

Avgift 2024

Vi tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Här är det vanligaste ärendena vi handlägger.

Beskrivning Avgift
Information om cistern som tagits ur bruk. 3 342 kronor
Granskning av kontrollrapport (om cisternen bedömts som betryggande). 6 684 kronor
Granskning av kontrollrapport (om cisternen bedömts ha brister, utanför vattenskyddsområde). 10 026 kronor
Information om installation av cistern (utanför vattenskyddsområde). 1 671 kronor per nedlagd timme

Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har frågor om din avgift.

Miljötaxa

Uppdaterad 17 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?