Starta förskola eller skola

Ska du starta en förskola, grundskola, gymnasieskola eller ett fritidshem? Här finns information om vilka krav som ställs enligt miljöbalken.

Skyldighet att anmäla

Enligt miljöbalken har du som skyldighet att skicka in en anmälan till bygglovs- och tillsynsnämnden, minst sex veckor innan verksamheten startar. Det gäller vid start av ny verksamhet, flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler och vid utökning av befintlig verksamhet med nya lokaler. Detta gäller för förskola, öppen förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasium.

Kontakta miljötillsynsavdelningen om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikten. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Anmälan om hygienisk verksamhet

Avgift

Vi tar ut en avgift på 18 132 kronor för att handlägga din anmälan enligt 2022 års taxa.  Anmälningsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende.

I handläggningen ingår att kontrollera inkomna uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva beslut. Därefter betalar du årlig avgift för den återkommande tillsynen av verksamheten. Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har frågor om avgiften.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Miljöbalkens krav

Länktips och informationsblad

FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (folkhalsomyndigheten.se)

FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (folkhalsomyndigheten.se)

FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (folkhalsomyndigheten.se)

FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (folkhalsomyndigheten.se)

FoHMFS 2014:13 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (folkhalsomyndigheten.se)

Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Radon - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Uppdaterad 15 februari 2022

Var informationen till din hjälp?