Starta tandläkarmottagning

Det finns särskilda regler som påverkar dig som arbetar inom tandvården. Ska du starta en tandläkarmottagning i Huddinge kommun behöver du kontakta Miljötillsynsavdelningen som utför tillsyn enligt miljöbalken.

Under tillsynen kontrolleras det att miljöbalken och tillhörande förordningar följs och avgift tas ut enligt Bygglovs- och tillsynsnämndens taxa. Kontakta Miljötillsynsavdelningen via miljotillsyn@huddinge.se.

Sanering

Om din mottagning har använt amalgam som innehåller kvicksilver och ska sanera eller byta ut era avloppsrör behöver det anmälas till Miljötillsynsavdelningen. En anmälan ska inkomma senast sex veckor innan saneringen genom att skicka in blanketten nedan.

Anmälan om sanering eller utbyte kvicksilver

Uppdaterad 3 november 2022

Var informationen till din hjälp?