Ta emot rekvisitioner

När du får en rekvisition från Huddinge kommun ska du alltid kontrollera att den är signerad och giltig. Alla våra rekvisitioner är elektroniska signerade och är giltiga i 14 dagar från och med orderdatum. För avtalade leverantörer kan det finnas andra överenskommelser om giltighetstid.

Verifiera rekvisition

Du kan kontrollera giltigheten hos en rekvisition direkt på webben eller per telefon.

Verifiera rekvisition på webben

Verifiering gör du på proceedo.net 
Användarnamn: verifiering@huddinge.se 
Lösenord: huddinge

Observera att du som är avtalsleverantör kan ha en särskild inloggning.

  1. Logga in med användarnamn och lösenordet ovan, eller särskilda uppgifter om du är avtalsleverantör.
  2. Gå till rubriken "order" i västerspalten.
  3. Ange ditt ordernummer och klicka på sök.
  4. Notera rekvisitionens orderdatum och observera att den bara är giltig i 14 dagar. Om giltighetstiden har gått ut får du inte acceptera rekvisitionen.
  5. Klicka på välj.
  6. Kontrollera att uppgifterna i beskrivningsfältet stämmer med de som finns på den utskrivna rekvisitionen. Om uppgifterna stämmer kan du acceptera rekvisitionen.

Verifiera rekvisition per telefon

Under kontorstid kan du verifiera rekvisitionen per telefon.

  1. Ring till 08-535 300 00.
  2. Be att få verifiera rekvisition och ange ordernummer det ordernummer som finns på rekvisitionen (exempelvis HK000000001).

Betalningsvillkor

Huddinge kommun betalar 30 dagar efter mottagen faktura om inget annat avtalats med leverantören.

Huddinge kommuns betalnings- och fakturavillkor

Uppdaterad 23 september 2020

Var informationen till din hjälp?