Upphandlingar

Huddinge kommun gör alltid en offentlig upphandling innan beslut om avtal med företag. Värdet på det vi ska upphandla bestämmer på vilket sätt vi gör upphandlingen.

Aktuella upphandlingar i e-avrop

När värdet är lägre än 700 000 kronor kan vi göra en direktupphandling. Det innebär att vi vänder oss direkt till leverantörer, istället för att annonsera om upphandlingen. Vi kontaktar flera leverantörer och ber om anbud, ofta via e-post.

När värdet är över 700 000 kronor annonserar vi i upphandlingstjänsten e-Avrop. Vi annonserar även i resten av EU om värdet överstiger cirka 2,1 miljoner kronor för varor och tjänster eller cirka 47 miljoner kronor för byggentreprenader.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplan är en sammanställning över planerade och pågående upphandlingar verksamhetsåret 2023-2024. Observera att denna upphandlingsplan är preliminär, behov kan strykas eller tillkomma till följd av omprioriteringar. Huddinge kommun publicerar upphandlingar i e-Avrop.

e-Avrop

Hur fungerar en upphandling?

 

Anbudsskolan omfattar delarna

Huddinge och den offentliga affären, hur gör vi affärer med allmänheten

Annonserad upphandling för leverantörer

Direktupphandling för leverantörer

Du kan läsa mer om hur offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär hos upphandlingsmyndigheten.

Om offentlig upphandling på upphandlingsmyndigheten

 

Uppdaterad 8 februari 2023

Var informationen till din hjälp?