Valfrihetssystem – bli utförare

Socialtjänst, LSS och äldreomsorg

Valfrihetssystemet innebär att privata företag, kooperativa och ideella organisationer kan ansöka om och bli godkända som utförare inom följande verksamheter:

Du måste uppfylla våra krav

För att bli accepterad som utförare måste flera olika krav uppfyllas, både ekonomiska krav och kvalitetskrav.

I förfrågningsunderlaget framgår vilka handlingar du ska bifoga ansökan. Läs därför igenom noga och kontrollera dina bilagor innan du skickar in din ansökan. Det underlag ni skickar in är det vi bedömmer och det går inte att komplettera. 

Kraven står i förfrågningsunderlaget

Din ansökan kommer att granskas utifrån gällande lagstiftning och de riktlinjer som gäller inom kommunen. Kraven för att bli godkänd som utförare framgår av förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Förvaltningen ställer inte högre eller ytterligare krav på sökande än vad som framgår av förfrågningsunderlaget.

Om din ansökan inte är komplett

Vi kommer inte att pröva din ansökan om den inte är komplett. Är den inte komplett får du skicka in en ny ansökan.

Förskola och skola

Inom förskola och skola finns också möjlighet att välja utförare. Förutsättningar för skolval regleras i skollagen. Huvudmannen för verksamheten har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med rådande lagstiftning.

Fristående verksamhet inom förskolan

Fristående verksamhet inom grundskola

 

Uppdaterad 11 december 2020

Var informationen till din hjälp?