Valfrihetssystem

Här hittar du information för dig som är eller vill bli utförare eller leverantör åt Huddinge kommun inom områdena fristående förskola, pedagogisk omsorg och grundskola, familjerådgivning, funktionshinder och äldreomsorg.

Utförare och leverantörer

Du måste uppfylla våra krav

För att bli accepterad som utförare måste flera olika krav uppfyllas, både ekonomiska krav och kvalitetskrav.

I upphandlingsdokumenten framgår vilka handlingar du ska bifoga ansökan. Läs därför igenom noga och kontrollera dina bilagor innan du skickar in din ansökan. Det underlag ni skickar in är det vi bedömmer och det går inte att komplettera. 

Kraven står i upphandlingsdokumenten

Din ansökan kommer att granskas utifrån gällande lagstiftning och de riktlinjer som gäller inom kommunen. Kraven för att bli godkänd som utförare framgår av upphandlingsdokumentets kravspecifikation. Förvaltningen ställer inte högre eller ytterligare krav på sökande än vad som framgår av upphandlingsdokumentet.

Om din ansökan inte är komplett

Vi kommer inte att pröva din ansökan om den inte är komplett. Är den inte komplett får du skicka in en ny ansökan.

 

Uppdaterad 31 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?