Aktiviteter och event

Nyhetsbrev för företagare

Huddinge kommuns näringslivssektion arrangerar regelbundet event och aktiviteter för dig som är företagare i Huddinge.

Om du vill gå på något av evenemangen kan du prenumerera på näringslivssektionens nyhetsbrev. Då får du inbjudningar till evenemangen så fort datum, tid och plats är bestämt.

God morgon Huddinge

Fyra gånger om året bjuder Huddinge kommun in dig som är företagare till frukostmöten. På mötena tar vi upp aktuella frågor och bjuder in intressanta gäster som blir intervjuade i vår röda morgonsoffa. Frukostmötena är ett enkelt och naturligt sätt att träffa och diskutera med andra företagare, politiker och tjänstemän från kommunen. 

Almedalen

Varje år under Almedalsveckan arrangerar Huddinge kommun och samarbetsforumet Arena Huddinge ett gemensamt seminarium, där vi tar upp viktiga frågor om företagande och utveckling. Vi anordnar även årligen ett mingel dit man är välkommen att anmäla sig.

Enterprize – Huddinges näringslivsgala

Varje år bjuder Huddinge kommun, Arena Huddinge och Företagarna in till en galamiddag med sprakande underhållning, för att hylla och dela ut priser till Huddinges framgångsrika företagare. Läs mer här

Växtkraft Huddinge

Växtkraft Huddinge är ett projekt startat av Arena Huddinge och pågår under 2017 och 2018. Målet är att genom olika aktiviteter skapa nätverk, stärka den samlade kompetensen och bidra till dialoger i syfte att utveckla det lokala näringslivet. Du hittar aktiviteterna löpande i kalendern På gång i Huddinge.

Företagsbesök

Näringslivssektionen i Huddinge kommun anordnar varje år företagsbesök tillsammans med politiker och tjänstemän från kommunens olika förvaltningar. Företagsbesöken är till för att kommunen ska förstå Huddingeföretagares utmaningar och visioner. Under besöken får du som företagare prata med representanter från kommunen.

Kontakta Huddinge kommuns företagslots.

Nina Uddén

Nina Uddén

Näringslivskoordinator

Nina Uddén är näringslivskoordinator med ansvar för näringslivsevent och nätverk för företag inom samarbetsforumet Arena Huddinge.

Uppdaterad 4 november 2019

Var informationen till din hjälp?